Котировки
02-01-70
Обем
хил.тн.
Цена
%
промяна
Спот
EUA 08-12 0 0.00%
CER 0 0.00%
ERU 0 0.00%
Суап(EUA-CER)   0.00%
Source: ECX, Bluenext


За нас
Карбон Финанс ООД е иновативна компания, базирана в София, България, която е специализирана в следните дейности:

  • Управление, консултации и търговия с емисии на парникови газове по протокола от Киото
  • Търговия с широка гама дървесна биомаса
  • Инвестиционни консултации, управление и финансиране на ВЕИ продукти

Нашата работа е фокусирана върху разбирането и удовлетворяването на нуждите на нашите партньори и клиенти. Предлагаме широка гама услуги и модерни възможности за ефективно управление на въглеродните емисии и ВЕИ. Освен предоставянето на актуални анализи на пазара на емисии парникови газове и регулаторната рамка, Карбон Финанс предоставя и стратегически анализ и търговия на квоти за емисии на парникови газове на всички водещи световни пазари.

Eкип
Нашият екип е съставен от опитни и динамични професионалисти, които са посветили своите усилия на предоставянето на висококачествени услуги и изграждането на дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти.

Мисия
Освен с голямото предизвикателство на климатичните промени, пред които е изправено цялото човечество, през последните години индустриалните компании трябва да се справят и с непредвидимата световна финансова среда. Екипът ни вярва, че възможностите, които предоставя ще доведат до нови инвестиции и финансиране при изграждането на модерна, ефективна и екологично ориентирана икономика.

Моля разгледайте секцията Услуги на сайта ни, за да научите как можем да Ви помогнем успешно да управлявате Вашите въглеродни квоти.

Optimized by SEO Ultimate